#zawsze się raduj

#nieustannie się módl

#dziękuj gdy jest dobrze i gdy jest źle

#nie gaś porywów ducha

#nie lekceważ proroctw

#wszystko rozeznawaj

#nabywaj piękno duchowe

#unikaj wszelkiego rodzaju zła

Św. Paweł w prosty i konkretny sposób pokazuje nam jak pójść głębiej w naszym chrześcijaństwie (por.1Tes 5,16-22). I uwaga nie pisze nic o tym, żeby ciągle klęczeć, albo chodzić z miną pokutnika – męczennika! Mamy tu gotową strategię dla tych, którzy już są zdecydowani wyruszyć w podróż życia. I w tej liście nie skupiaj się tylko na czasownikach – unikaj, nabywaj, rozeznawaj, nie lekceważ, nie gaś, dziękuj, módl się i raduj, one same nic wielkiego nie wnoszą, ale z tymi dookreśleniami są genialną instrukcją schodzenia w głębiny Boga.

Św. Jan Chrzciciel „przyszedł na świadectwo” (J 1,7). Od narodzin, przez ascetyczne życie, po śmierć Jan świecił blaskiem Boga. A ty? A ja? Czy mam świadomość, że świat, czyli ludzie, z którymi żyję na co dzień potrzebują autentycznych świadków?! Św. Paweł wylicza osiem wskazówek, ile z nich realizujesz na tyle „świecisz”…

#zrób rachunek sumienia

#masz jeszcze tydzień adwentu

#rusz się

+

xmatt