24h ze Słowem Bożym

24h ze Słowem Bożym Lectio divina w klimacie pustyni

Prowadzone przez Dzieło Biblijne św. Jana Pawła II Archidiecezji Przemyskiej i Diakonia Modlitwy Epafras.

24 h ze Słowem Bożym to wyjście do ludzi młodych, zapracowanych, starszych, które czują wewnętrzny głód Słowa Bożego, ale nie mają odpowiednich warunków, metod, motywacji do zrealizowania tego pragnienia. Kurs odbywa się w jednym z diecezjalnych domów rekolekcyjnych, gdzie panuje swoista atmosfera ciszy, modlitwy, kontemplacji.

Każdorazowo w planie kursu są Eucharystia, konferencje, osobista adoracja NS, uwielbienie, czas wolny, możliwa także rozmowa duchowa, spowiedź.

Chcemy zaproponować uczestnikom czas ciszy (silentium).

Głównym prelegentem będzie biblista ks. Prof. Stanisław Haręzga.

Tymczasowo zawiesiliśmy ten kurs z powodu zbyt małej liczby chętnych 🙁