Diakonia Modlitwy Epafras, Zespół Bankruci i Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło – Życie jak co roku włączyła się w Wakacyjną Ewangelizację Bieszczadów (WEB), wraz z księżmi Mateuszem i Januszem, w akcję włączyli się ludzie z zespołu, animatorzy oraz jedno małżeństwo DK. Stworzyliśmy pod koordynacją SNE św. Jakuba w Przemyślu z ludźmi z różnych wspólnot, a także miejsc Polski zespół ewangelizatorów.

W pierwszej części akcji ewangelizatorzy skupiali się na modlitwie, skupieniu i przygotowaniu ewangelizacji. Pod przewodnictwem ks. dr Jana Szeląga – dyrektora wydziału duszpasterskiego Kurii Archidiecezjalnej w Przemyślu, który zwrócił uwagę, aby przesłanie ewangelizacyjne było głoszone a autentycznością i szczerością.

Druga część byłą poświęcona ewangelizacji – najpierw na plaży w Polańczyku, a potem w Solinie. Tam ewangelizatorzy zapraszali do rozmowy, mieli okazję wysłuchać świadectwa życia młodych ludzi, wysłuchać koncertu ewangelizacyjnego oraz skorzystać z sakramentu pokuty.

Nasz zespół mógł wielbić Boga z genialnej sceny na zaporze Solińskiej oraz podczas Koncertu Chwały w malowniczym amfiteatrze w Polańczyku. Odsyłamy do naszej Galerii https://epafrasy.pl/o-nas/galeria/

Ks. Mateusz Rutkowski