Światowe Dni Młodzieży 2016 w diecezjach i Krakowie już za nami. To wielkie i inspirujące wydarzenie wiary było dla nas niesamowitym czasem, w który też byliśmy w różny sposób zaangażowani.

Jako Diakonia Modlitwy Epafras chcieliśmy na kilka miesięcy przed ŚDM zmobilizować ludzi do codziennej modlitwy „Ojcze nasz” w intencji Komitetu Organizacyjnego ŚDM, jak i wszystkich pielgrzymów oraz ludzi, którzy ich przyjmą w domach, czy w jakikolwiek inny sposób włączą się w to święto Kościoła. Myślę, że mamy za co Panu Bogu podziękować. Kilkaset osób się zarejestrowało w akcji, a wiele innych zapewniało o modlitwie. Były to dzieci, które dopiero nauczyły się modlitwy, a także młodzież, dorośli, moje kochane babcie różańcowe, aż po osoby cierpiące na łóżkach. Dzięki uprzejmości Radio Fara o naszej akcji usłyszało wiele osób w naszej diecezji i nie tylko. Filmik „Wojownicy ŚDM” promujący naszą akcję cieszył się powiedziałbym szaloną oglądalnością i dotarł łącznie do kilkudziesięciu tys. osób! Nie chodzi tu o sukces w mediach społecznościowych, ale o radość, że dzięki internetowi dotarliśmy z tym dobrym przekazem do tak wielu osób. Warto tu wspomnieć o Szkole Podstawowej w Sufczynie, gdzie za swoją katechetką w akcję włączyli się wszyscy uczniowie i codziennie w klasie przewodniczący intonowali modlitwę za ŚDM. To wszystko o czym wiemy i nie wiemy jest zapisane w sercu Boga i niech On każdemu hojnie wynagrodzi.

Zaangażowania w modlitwę za ŚDM 2016 było w Polsce i na świecie praktyką częstą. To pokazuje, że jest w katolikach wielka wrażliwość i jednocześnie świadomość, że trzeba omadlać wielkie wydarzenia Kościelne, świeckie i nasze osobiste sprawy. Jezus zapewniał „proście, a będzie wam dane” (Mt 7,7) i dał! Mamy mnóstwo dowodów, że Bóg zaopiekował się nami wszystkimi. Było bezpiecznie, radośnie, uroczyście, nowocześnie, profesjonalnie, a pogoda była idealna. Naprawdę Bóg zatroszczył się o nas podczas ŚDM!

Akcja się nie kończy. Teraz módlmy się o owoce tego czasu dla nas Polaków, oraz tych wszystkich, którzy tu z nami byli, czy uczestniczyli przez media. Przesłanie o dobrym i miłosiernym Bogu, o pięknym i żywym Kościele niech w nas pozostanie. I wracajmy do słów Piotra naszych czasów – Papieża Franciszka.

Boże dziękuję Ci za tych wszystkich, którzy włączyli się w Akcję „Zmów Ojcze nasz za ŚDM”.

Ks. Mateusz Rutkowski
Moderator DM Epafras