„Wszyscyśmy pobłądzili jak owce każdy z nas się obrócił ku własnej drodze,
a Pan zwalił na Niegowiny nas wszystkich.
Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić,nawet nie otworzył ust swoich.
Jak baranek na rzeź prowadzony,jak owca niema wobec strzygących ją,
tak On nie otworzył ust swoich.” Iz 53,6-7

 

Jezus, posłuszny woli Ojca, wziął na siebie ciężar naszych grzechów i poniósł go na krzyż, ofiarował się za nas jako Baranek bez skazy. Jednak śmierć ta nie była końcem, lecz początkiem. Bóg w swej wielkiej hojności wydał swego Syna, aby odkupić każdego z nas, mnie i Ciebie. Aby pokazać nam, że z Nim przetrwamy wszystkie trudności, oddając się Mu powstaniemy z każdego upadku, a ufając Jego woli nasze życie będzie pełne obfitości i dostąpimy życia wiecznego. To najwspanialszy prezent, jaki mogliśmy otrzymać z rąk naszego Ojca.

Kochani!

Z okazji świąt Wielkiej Nocy Bliskim i Znajomym,  Ewangelizatorom, Animatorom, Dobroczyńcom, Wszystkim, którym posługiwaliśmy życzymy, aby zwycięstwo Jezusa przepełniło Wasze serca pokojem, nadzieją, siłą i miłością. Aby  Zmartwychwstały Pan Was i Wasze rodziny, sąsiedztwo, miejsca pracy i naukiobdarzał błogosławieństwem, burzył mury Waszych serc i oświetlał drogi Waszej codzienności,a także chronił przed chorobą, szczególnie w tym trudnym czasie pandemii.

 

Niech Bóg obdarza Was potrzebnymi łaskami +

Z Bożym błogosławieństwem i modlitwą +

Ks. Mateusz Rutkowski & ekipa