18.00 – Eucharystia kazanie ks. Mateusz Rutkowski

19.15 – konferencja Marcin Zieliński

20.00 – modlitwa o uzdrowienie

Oglądaj Wieczór Uwielbienia