Spotkałem osoby, które usłyszały od swoich bliskich słowa typu: „jesteś zerem”, „nie chcę cię znać”, „przyniosłeś nam wstyd, wynoś się”, „lepiej gdybyś nie żyła”, itd. Takie słowa mają potężne pole rażenia i często wywołują emocjonalne i duchowe komplikacje!

Jezus w 8 rodz. Ewangelii Jana dwukrotnie wypowiada słowa, które poruszają mnie jeszcze bardziej niż te wyżej, a są to: „nie jesteście z Boga” (8,47) oraz „nie poznaliście Boga” (8,55). Co te słowa znaczą? Nie być z Boga to utracić miano dziecka Bożego i przynależność do Jego królestwa, wyrzec się dziedzictwa pochodzącego od Boga, oraz wszelkich darów. Nie znać Boga to utracić, lub nigdy nie poznać Kim tak naprawdę jest Bóg. Te dwa zdania Pan wypowiedział do Żydów, których stan duszy był tragiczny, ale te słowa mogą dotyczyć każdego z nas. Podobne słowa czytamy w Ewangelii Mateusza rozdz. 25, w opisie sądu ostatecznego, do tych po lewej stronie Bóg mówi: „idźcie precz ode mnie przeklęci w ogień wieczny przygotowany diabłu i jego aniołom” (25,41), bo nie dostrzegliście Mnie w bliźnich.

Straszne i dramatyczne te słowa! Bóg wyraźnie mówi: jest piekło, jest potępienie. I ta prawda wcale nie neguje nauki o Bożym Miłosierdziu, ale w momencie gdy ktoś jest bezdusznym egoistą i nigdy nie pomaga głodnym, spragnionym, nagim, bezdomnym, chorym, przestępcom, podróżnym może tak bardzo znieczulić swoje serce, że na końcu nawet sobie nie pomoże i nie sięgnie po miłosierdzie…

W tej samej Ewangelii Jezus mówi jak osiągnąć niebo: „jeśli ktoś strzec będzie mojego słowa, żyć będzie na wieki” (8,51). Jeśli chcesz życia wiecznego karm się słowami Pisma Świętego! Jeśli chcesz cieszyć się niebem wsłuchuj się w to co do ciebie codziennie w modlitwie szepcze Bóg! Jeśli chcesz uniknąć potępienia żyj tym co usłyszałeś od Jezusa!

I jeszcze jedno bądź człowiekiem…

Boże uchroń nas przed potępieniem+

xmatt