Tegoroczne rekolekcje wielkopostne dla młodzieży w Przeworsku 19-21.02.2018 odbyły się w ramach projektu „Strefa Młodych”, który jest skierowany do osób młodych ciałem i duchem. Pierwsza część tego projektu już się zakończyła i były to rekolekcje dla młodzieży z przeworskich i okolicznych szkół poprowadzone przez świeckiego ewangelizatora, pedagoga i rapera Dobromira „Mak” Makowskiego z Pabianic oraz przez ks. Piotra Stefańskiego. Szkoły średnie swoje spotkanie miały w Bazylice Ducha Świętego, a młodzież gimnazjalna i z klas siódmych w kościele Chrystusa Króla oraz w MOK-u. Łącznie w rekolekcjach uczestniczyło ok. 1200 osób.

Konferencje i nabożeństwa w kościele były analizą i wyciąganiem wniosków z ewangelicznych scen zagubienia bogatego młodzieńca, z błędów marnotrawnego syna oraz wiary Maryi. Konferencje w MOK-u były zaproszeniem do świadomego wybierania w życiu tylko tego co buduje, kształtuje i rozwija młodego mężczyznę i młodą kobietę. Dobromir dzielił się także trudnymi doświadczeniami z domu i czasu kiedy był rozrabiaką i narkomanem, oraz momentem kiedy spotkał Jezusa i rozpoczął się jego powrót do pełni życia i podjęcia odpowiedzialności za Kościół.

Dziękujemy naszym sponsorom. I już teraz zapraszamy na drugą część projektu „Strefa Młodych”, którym będzie Festiwal Chwały w dniach 16-17.06.2018 na boisku MOSiR obok biblioteki miejskiej.

ps. W galerii zdjęcia z wydarzenia 🙂

Duszpasterze przeworskich parafii