Diakonia Modlitwy Epafras w swoim charyzmacie podejmuje kilka zadań w Kościele. Jednym z głównych naszych działań jest modlitwa i post w intencjach, które ludzie składają na stronie internetowej w tzw. skrzynce intencji oraz wysyłają nam na adres email, czy przekazują osobiście. Tych intencji jest dużo, co pokazuje, że ta misja jest bardzo potrzebna, ale mamy świadomość, że jest nas wciąż za mało. Dlatego rozpoczynamy akcję ZOSTAŃ  ORĘDOWNIKIEM.

Akcja jest dość prosta. Poszukujemy osób, które chciałyby podjąć jakąś formę orędownictwa w tych wszystkich intencjach. Może to być: modlitwa np. Zdrowaś Maryjo, czy Koronka do Bożego Miłosierdzia, albo jakiś post od jedzenia, czy komputera, również dobre uczynki mają charakter wstawienniczy, jeśli wzbudzimy sobie taką intencję.

Jak zdeklarować swoje uczestnictwo w akcji? Na naszej stronie epafrasy.pl w zakładce Nasza działalność jest podstrona Zostań orędownikiem i tam podajemy imię, adres email (widoczny tylko dla admina), formę wstawiennictwa oraz na jaki okres czasu podejmuję tą modlitwę.https://epafrasy.pl/zostan-oredownikiem/

Podjęcie się tej wspólnej odpowiedzialności za tych, którzy potrzebują naszej modlitwy nie wiąże się z automatycznym włączeniem do naszej wspólnoty, czy koniecznością uczestniczenia w naszych spotkaniach.

Św. Paweł w liście do Galatów zachęca nas: „jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe” (6,2).

Dołącz do nas! Oręduj razem z nami za potrzebującymi braćmi i siostrami! Przekaż nasze zaproszenie innym!

Niech Bóg otwiera Twoje serce i wynagradza podjęty trud+

Ks. Mateusz Rutkowski