Bóg się rodzi!

On przychodzi, aby zbawić świat, ale jednocześnie przyszedł dla Ciebie i Twoich bliskich.

Zaufaj jak Maryja, zaproś Go do swojego serca, a zobaczysz wielkie rzeczy jak pastuszkowie w Betlejem.

Składam wszystkim członkom Diakonii Modlitwy Epafras oraz wszystkim sympatykom, orędownikom, osobom z nami związanym, Zespołowi Bankruci oraz naszym dobroczyńcom serdeczne życzenia – wielu łask od Dzieciątka Jezus, niech Światło bijące ze żłóbka oświeca Wasze mroki i będzie wyraźnym azymutem na każdy dzień Nowego Roku. Niech Bóg obdarzy Was zdrowiem i potrzebnymi siłami. Rozwijajcie się na wszystkich płaszczyznach i bądźcie piękni Duchem Świętym.

Z Bożym błogosławieństwem +

ks. Mateusz Rutkowski

Moderator DM Epafras