ALLELUJA!!!

Bóg w swej hojności pozwolił nam przeżywać Triduum Paschalne, a teraz cieszyć się Radością Zmartwychwstania Jezusa.

Jego miłość i dobroć wobec nas przyjęła szczytową formę w śmierci Jego Jedynego Syna, oraz zmartwychwstaniu.

On jest nieustannym dawaniem.

Ta śmierć i zmartwychwstanie nie są tylko historycznym wydarzeniem sprzed dwóch tysięcy lat, ale z Bożego zamysłu wydarzeniem zbawczym, które dokonuje się w naszym życiu ciągle. Za każdym razem, gdy zapraszamy Jezusa do naszych upadków, słabości i grzechów. Za każdym razem, gdy z Chrystusem pokonujemy zło w naszym życiu jest małe Zmartwychwstanie!

Zwycięstwo Chrystusa jest naszym zwycięstwem i źródłem życia!

Życzymy:

codziennego odkrywania jak Dobry, Kochający, Troskliwy, Mocny, Przebaczający, Wymagający jest BÓG.

Niech wasze serca, rodziny, domy, szkoły, uczelnie, sąsiedztwa, miejsca pracy, ulice wypełni Boża Miłość i Pokój.

Niech waszym życiem kieruje Ten, który jest dawcą Życia.

Z Bożym błogosławieństwem

ks. Mateusz Rutkowski

Diakonia Modlitwy Epafras

Zespół „Bankruci”