# Nie bójcie się!

# Oto zwiastuję wam radość wielką /…/

# Narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan.

# Łk 2,10-11

 

Narodzenie Jezusa to wspaniały cud!

Narodzenie Jezusa to zamkniecie się Nieogarnionego Boga w malutkim ciele dziecięcia!

Narodzenie Jezusa to  przyjście Światła, tam gdzie dotychczas panowała ciemność!

Narodzenie Jezusa to przybliżenie się nieba do ziemi na skalę dotychczas nieznaną!

Narodzenie Jezusa to radość prostych pasterzy i wszystkich maluczkich oraz ubogich tego świata!

Narodzenie Jezusa to zachwyt, pokłon Trzech Mędrców i wszystkich wielkich tego świata!

Narodzenie Jezusa to obojętność wszystkich ówczesnych i współczesnych mieszkańców „Betlejem”!

Narodzenie Jezusa to trwoga Heroda i wszystkich bezdusznych egoistów tego świata!

Narodzenie Jezusa to przybycie Księcia Pokoju, który pragnie wszystko pojednać w Sobie!

Narodzenie Jezusa to przyniesienie nowego kodeksu – przykazania Miłości!

Narodzenie Jezusa to inauguracja Królestwa, które nie jest z tego świata!

A czym dla Ciebie jest narodzenie Jezusa?

 

Życzymy Ci i modlimy się o to, aby Dziecię Jezus zabrało z Twego życia wszelki lęk, aby napełniło Cię prawdziwą radością i dodało determinacji, aby każdy dzień Nowego Roku był przepełniony wiarą w Mesjasza oraz gotowością służenia Mu.

 

On jest Prawdą o Tobie!

On jest Źródłem Twego błogosławieństwa!

On jest Przyjacielem i Obrońcą Twego domu!

 

Z Bożym błogosławieństwem +

Ks. Mateusz Rutkowski

wraz z Diakonią Modlitwy Epafras