Dzieło Biblijne św. Jana Pawła II Archidiecezji Przemyskiej i Diakonia Modlitwy Epafras zapraszają na cykl czterech spotkań ze Słowem Bożym „IDŹCIE I GŁOŚCIE! ODSZUKAJ SIĘ NA NOWO W EWANGELIZACJI…” do Opactwa Benedyktyńskiego w Jarosławiu:

I. 21-22.10.2016 – Mk 1,14-39
II. 13-14.01.2017 – Mt 10,5-42
III. 10-11.03.2017 – Łk 24, 13-53
IV. 16-17.06.2017 – Mt 28, 16-20. Mk 16, 9-20

24 h ze Słowem Bożym to wyjście do ludzi młodych, zapracowanych, starszych, które czują wewnętrzny głód Słowa Bożego, ale nie mają odpowiednich warunków, metod, motywacji do zrealizowania tego pragnienia. Dlatego zapraszamy do Opactwa Pobenedyktyńskiego w Jarosławiu, gdzie panuje swoista atmosfera ciszy, modlitwy, kontemplacji.

Każdorazowo w planie kursu są Eucharystia, konferencje, osobista adoracja NS, uwielbienie, czas wolny, możliwa także rozmowa duchowa, spowiedź.

Chcemy zaproponować uczestnikom czas ciszy (silentium).

Głównym prelegentem będzie biblista ks. Prof. Stanisław Haręzga.

Rozpoczęcie spotkania w piątek o 17.00 zakończenie w sobotę o 16.00.

Koszt 55 zł pełne wyżywienie (pościel dodatkowe 10 zł). Płatne w recepcji.

Zapraszamy wszystkich od 16 roku życia wzwyż. Osoby niepełnoletnie będą przyjmowane tylko pisemną zgodą rodzica.

Każdy uczestnik proszony jest o zabranie Pisma Świętego i notatnika.

Zapisy będą zamykane na tydzień przed każdym spotkaniem. Prosimy zapisywać się na każdy kurs odrębnie. Zapisy z góry na cały cykl nie będą brane pod uwagę.
Te kolejne cztery spotkanie z Lectio divina będą się łączyć, lecz warunkiem uczestniczenia w kolejnym kursie nie jest obecność na wcześniejszym.

link do zapisów 

https://goo.gl/forms/EozKbxy4rwASkTYK2