„Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi.” Mk 1,17
To słowo dotarło do mnie jako osobiste podjęcie misji w słuchaniu i pójściu za Jezusem w Słowie Bożym. To On na nowo mnie stwarza w Słowie, kieruje mnie, prowadzi, sprawia, że staję się na nowo człowiekiem. To słowo, które ma moc kształtuje mnie.
Sabina 31l.

Doświadczyłam uzdrowienia przez Jezusa w sakramencie pokuty! Tak jak św. Marek mówi w Ewangelii – Jezus ujął kobietę za rękę i uzdrowił z choroby, tak właśnie ja doświadczyłam takiego podniesienia i obmycia z grzechów podczas spowiedzi świętej. Chwała Panu! Aga 19l.

Przyjechaliśmy tu razem z mężem. Pan powołuje uczniów parami. Czuje, że i nas Pan powołał do swojej służby razem. Od kilku lat jesteśmy w Szkole Słowa Bożego i ciągle doświadczamy w naszym życiu, że jest to żywe Słowo. Wiem, że mamy też misję, aby w kryzysie małżeństwa i w kryzysie rodziny w dzisiejszym świecie być świadkami Pana Jezusa, który mówi: „co Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela”. Jesteśmy małżeństwem 37 lat.
Lucyna 57l.

Był to czas podjęcia decyzji (jak apostołowie) pójścia za Jezusem tak na 100%, w zaufaniu, bo przecież do całej reszty On nas uzdalnia.
Małgorzata

Dla mnie słowem życia stała się obietnica Jezusa: „Sprawię, że staniecie się rybakami ludzi”. Zamiast liczyć tylko na siebie, swoje plany i projekty, musze bardziej otworzyć się na relacje z Jezusem i z Nim wszystko kształtować, dać Mu się prowadzić, otwierając się na wolę Bożą.
Ks. Stanisław 67l.

24h ze Słowem Bożym, to czas duchowego odpoczynku. W czasie tego kursu mogłam w ciszy poszukać odpowiedzi, na pytania, które w ostatnim czasie zaprzątały moje myśli. Jezus dał mi podpowiedź co do mojej misji w Kościele. Wyjeżdżam stąd z nowymi siłami. Chwała Panu!
Weronika 19l.

Jestem wdzięczna Bogu, że mogłam uczestniczyć w 24h ze Słowem Bożym. Pomimo tego, że miałam wielki opór, żeby tu przyjechać, Dobry Bóg przełamał to we mnie i działał mocno przez swoje Słowo. Cieszę się tym, że zaczynam się na nie autentycznie otwierać, a Ono stawia mnie w prawdzie i pokazuje jaka jestem naprawdę i co powinnam zmienić. To naprawdę daje wolność! Słowo Boże mnie uzdrawia i uwalnia. Niesamowite jest też to, że jest tak głębokie i tak bogaty przekaz mieści się w tak małym fragmencie. Cieszę się, że tyle odkryłam, choć zdaję sobie sprawę, że to kropla w morzu…
Jadwiga 32l.

Jezus pokazał mi jak otwierać się na Jego Słowo. Pokazał mi to we fragmencie Mk 1,35. Proste instrukcje: wstać rano, wyjść na „pustynię” i modlić się do Niego. Marek 33l.
Jezus Słowo to żywe Słowo, które uzdrawia. Uzdrawia i stawia do pionu w bardzo konkretny sposób. Jezus Słowo pokazuje, że zwlekam z wieloma sprawami, zamiast działać natychmiast. Jezus Słowo pokazuje, że ta relacja z Nim jest osobista, a pustynia jest ważna i potrzebna w moim powołaniu i życiu. Wlewa pragnienie pogłębienia tej relacji, z której wypływa każda inna relacja, przepełniona Miłością.
Jadwiga 23l.

24h ze Słowem Bożym to czas szczególny. Jest to czas, w którym Bóg mówi di nas w swoim Słowie. Mnie osobiście pozwolił prześwietlić swoją relację z Nim i pokazał, które płaszczyzny w moim życiu wymagają nawrócenia. Za ten czas łaski – chwała Panu!
Sandra 31l.

Podczas tych 24h otrzymałem wielki pokój. Mimo, że jestem księdzem jest mi wśród moich zajęć i działań duszpasterskich trudno znaleźć aż tyle czasu, aby wyjść na pustynię… Bardzo uderzyło mnie markowe summarium „bliskie jest Królestwo Boże”. Odkryłem, że nigdy wcześniej w dziejach świata i ludzkości Bóg nie był bardziej obecny wśród nas jak w swoim Synu! On mnie popycha „idź w inne miejsca, gdzie indziej z Ewangelią”. Rusz się!
Ks. Mateusz 29l.

Podczas tych 24h ze Słowem Pan Jezus po raz kolejny udowodnił mi, że jestem powołana, że mam iść za Nim, pomimo moich wątpliwości i trudności. Te 24h to czas, który na pewno nie został zmarnowany, wręcz przeciwnie, to czas przebywania z Mistrzem i Nauczycielem, po pierwsze w Jego Słowie, po drugie twarzą w twarz z Nim.
Aneta 28l.

Dziękuję Bogu za ten czas spotkania z Jego Słowem, podczas, którego wskazał mi jaką drogą dalej podążać oraz potwierdził dotychczasowe wybory. Za to wszystko chwała Panu!
Cecylia 25l.